Follow Us

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโรงพยาบาลเมดพาร์ค นำโดย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ ก้าวเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

MedPark ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะแพทย์หลากหลายสาขา และบริษัทโรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยทีมแพทย์และผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากถึง 30 ปี นำโดย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment ปี 2019 ปี 2020 และปี 2021 เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน หนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน และ ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์ อดีตอาจารย์โรงเรียนแพทย์ประจำ University of Iowa และ Texas Tech University สหรัฐอเมริกา อดีตผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติ เป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน ให้เกิด Medical Tourism ในประเทศไทย และได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award ประจำปี 2018 ของ Hospital Management Asia


โรงพยาบาลเมดพาร์ค
มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยมาร่วมกันให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มขีดความสามารถ ใช้แนวคิดและการปฏิบัติแบบ Integrated Care คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  พร้อมมอบคุณค่าของการรักษา  (Value-Based Care)  ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในสังคมปัจจุบัน โรงพยาบาลเมดพาร์คยังส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัย  เพื่อสนับสนุนให้เพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วย มีการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต มีความพร้อมในการรักษาโรคยากและมีความซับซ้อน มุ่งสู่การรักษาระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care)  และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

 

โรงพยาบาลเมดพาร์คแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลของแพทย์ที่สร้างสรรค์โดยทีมแพทย์ในทุกรายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีส่วนร่วมกับคณะผู้บริหาร ทีมผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างในทุกขั้นตอน รวมถึงการออกแบบกระบวนการให้บริการผู้ป่วยที่คำนึงถึงความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของการรักษาและความปลอดภัย โรงพยาบาลเมดพาร์คตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม่บนถนนพระรามที่ ๔ ประกอบด้วยอาคาร 25 ชั้น พื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร มีแพทย์เฉพาะทางกว่า 30 สาขา ทั้งนี้ เมื่อเปิดให้บริการเต็มที่ จะสามารถให้บริการด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอกถึง 300 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยค้างคืนได้ 550 เตียง โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤต 130 เตียง จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ก้าวหน้าอย่างครบครัน อาทิ PET-CT, MRI 3 Tesla, SPECT-CT, Nuclear Medicine, Radiation Therapy (เครื่อง LINAC) และ Hybrid Operating Theater เป็นต้น