Follow Us
Icon

ศูนย์หัวใจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3104

8:00 am.- 8:00 pm.


ศูนย์หัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของคนไทย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมีเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพหัวใจและให้การรักษาด้วยมาตรฐานสูงเพื่อช่วยป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันทั้งแพทย์โรคหัวใจชั้นแนวหน้าของประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทุกสาขา ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย ทำให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในกรณีที่มีความซับซ้อนและรักษายาก

ทีมแพทย์มากประสบการณ์พร้อมดูแลโรคซับซ้อน

ทีมแพทย์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างสูง พร้อมจะดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภทอาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหัวใจและหลอดเลือด  ตลอดจนมีศักยภาพสูงในการรักษาโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนหรือต้องการความชำนาญความแม่นยำเป็นพิเศษ เช่น การรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดทรวงอก เป็นต้น 

ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลองค์รวม

ระบบหลอดเลือดและหัวใจเป็นระบบในร่างกายที่มีความละเอียดอ่อน มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องต่ออวัยวะอื่นๆ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเพื่อช่วยให้การรักษา การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการดมยาผ่าตัดหัวใจ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความสำคัญต่อการช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดให้พร้อมใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ นักกำหนดอาหารที่จะช่วยแนะนำการดูแลเรื่องอาหารที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ

เครื่องมือทันสมัยมาตรฐานสูง

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้คัดสรรเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เครื่องเอกซเรย์แบบ 2 ระนาบ ที่ช่วยให้เห็นภาพภายในหลอดเลือดได้ชัดเจน และการติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์พิเศษในห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยให้แพทย์ทำหัตถการได้อย่างแม่นยำและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดได้ถูกตำแหน่งอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดหัวใจร่วมด้วยก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดอื่น

ศูนย์หัวใจออกแบบโดยแพทย์หัวใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ควรมีทั้งในห้องตรวจและห้องผ่าตัด และจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมากมายได้ให้ความเห็นและคำแนะนำ เพื่อช่วยให้ทีมสถาปนิกของโรงพยาบาลเมดพาร์คออกแบบศูนย์หัวใจที่จะให้ความสะดวกและคล่องตัวแก่บุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการทำงาน การทำหัตถการ  จำนวนห้องตรวจและห้องผ่าตัดที่ควรมี และทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

พัฒนาแพทย์ต่อเนื่อง

ด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ศูนย์หัวใจมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรอง  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลสุขภาพหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนทุกประเภท ด้วยมาตรฐานระดับสูง ด้วยความใส่ใจและความชำนาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรู้สึกอบอุ่นใจตลอดเวลา

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจหัวใจแบบไม่ล่วงล้ำเข้าร่างกาย
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
  • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการฉีดฟองอากาศ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย – ลู่วิ่ง/ขี่จักรยาน
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย – ลู่วิ่ง/ขี่จักรยาน
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้ยาโดบูทามีนกระตุ้น
  • การตรวจด้วยเตียงปรับระดับความเอียง
  • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
  • การตรวจวัดความดันโลหิตต่อเนื่องเป็นระยะๆ
  • การตรวจติดตามบันทึกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • การตรวจสอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator)
 • การตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยภาพทางการแพทย์
  • การตรวจวัดปริมาณหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ
  • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย MRI


การรักษา

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100%
 • กายภาพหัวใจผิดปกติ: โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ ผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว โรคหลอดเลือดหัวใจเกินที่เป็นทางเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกายและปอด
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ: ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่าง โรคปมไฟฟ้าหัวใจเสื่อม โรคใหลตาย
 • หัวใจล้มเหลว
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน


หัตถการ

 • หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • หัตถการเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ
   • การตรวจสวนเส้นเลือดหัวใจโดยฉีดสารทึบรังสี
   • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
   • การใส่สายสวนฉีดสารทึบรังสีตรวจเส้นเลือดหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน
   • หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน
  • หัตถการที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ
   • การใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน
   • การรักษาโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนผ่านสายสวน
   • การปิดหลอดเลือดหัวใจเกินที่เเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกายและปอดผ่านสายสวน
   • การขยายลิ้นหัวใจไมทรัลด้วยบอลลูน
   • การปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย
   • การรักษาด้วยไมตรัลคลิป
   • การใช้สายสวนจี้เส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงของไต
   • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชั่วคราว
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง
  • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติด้วยสัญญาณไฟฟ้า
  • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจสองด้านบีบตัวประสานงานดีขึ้น
  • การกระตุกไฟฟ้าเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ
 • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
  • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดปอดโดยการส่องกล้อง


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • ห้องผ่าตัดระบบไฮบริด ด้วยเครื่อง ARTIS Icono สองระนาบ นวัตกรรมอัจฉริยะช่วยให้กระบวนการวินิจฉัยและรักษาผ่านการสวนหลอดเลือด รวมถึงการผ่าตัดเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชรโดยเครื่องกรอความถี่สูง
 • ระบบมัณฑนาการหลอดเลือดที่มีหินปูนหนาแข็งด้วยหัวกรอกากเพชรสองทิศทาง เพื่อช่วยให้กางขดลวดได้
 • สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย NC Balloon, Cutting Balloon, Agiosculpt
 • การแสดงภาพหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์จากภายในหลอดเลือด
 • การวัดอัตราความดันที่แตกต่างระหว่างส่วนต้นและปลายของหลอดเลือดหัวใจส่วนที่ตีบ
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ
 • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)


ความชำนาญพิเศษ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100%
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน
 • โรคหลอดเลือดหัวใจและการทำบอลลูน
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายและการทำบอลลูน
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • การวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยสารกัมมันตรังสี
 • การรักษาตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ รักษาและป้องกันความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดเลือด
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหุ่นยนต์
 • การแสดงภาพผนังหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์จากภายในหลอดเลือด
 • เวชศาสตร์การบินและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
 • การส่องกล้องผ่าตัดโรคทรวงอกแสดงภาพบนจอวิดีโอ
 • เนื้องอก Mediastinum เนื้องอกต่อมไทมัส เนื้องอกผนังหน้าอก
 • การผ่าตัดภาวะอุดตันเรื้อรังโดยลิ่มเลือดและความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงปอดสูง
 • การส่องกล้องผ่าตัดหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอด
 • การผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ซับซ้อน
 • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
 • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


แพ็กเกจ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
  • Basic Heart Program
  • Comprehensive Heart Program
  • Integrative Heart Program
  • Executive Heart Program
 • โปรแกรมตรวจพิเศษเพื่อสุขภาพหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
  • การตรวจวัดปริมาณหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ก่อนและหลังออกกำลังกาย
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้ยาโดบูทามีนกระตุ้น
  • การตรวจหลอดเลือดหัวใจ และวัดปริมาณหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจ