Follow Us
Icon

คลินิกหู คอ จมูก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ D (EAST Lift)

โทร. 02-090-3128

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกโสต ศอ นาสิก

 

คลินิกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล เมดพาร์คพร้อมดูแลสุขภาพหู คอ จมูก อย่างครบครัน ทั้งโรคที่พบได้บ่อย อาทิ ภูมิแพ้ที่พบมากขึ้นในเด็ก หวัด คออักเสบ กรดไหลย้อน ทอนซิลอักเสบ หูอักเสบจากการแคะหูบ่อยๆ  นอนกรน หูอื้อ บ้านหมุน ไซนัสอักเสบ  ไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อนและมีอันตรายถึงชีวิต เช่น เนื้องอกและมะเร็งที่พบในหู คอ จมูก หยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะพบโรคที่รักษายากและมีความซับซ้อนมากขึ้น  อาทิ มะเร็งซึ่งพบในคนอายุน้อยลง โรคมะเร็งไทรอยด์ มะเร็งหลังโพรงจมูก หรืออาการหูอื้อ มีก้อนที่คอ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการวินิจฉัย และประสบการณ์ของแพทย์ที่สามารถตั้งสมมุติฐานและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันที

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างมากจากการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน ทำให้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีอาการผิดปกติน้อยไปจนมาก และโรคที่ซับซ้อนรักษายาก หรือต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชามาร่วมกันวินิจฉัย วางแผน และดำเนินการรักษา

 

นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวกับระบบการได้ยิน หู คอ จมูก ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆ เช่น การนอนกรนที่อาจนำไปสู่ความดันโลหิตสูง โรคสมอง เป็นต้น  หรือในบางกรณี เช่น อุบัติเหตุ ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการบาดเจ็บภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน แต่อาจมีการบาดเจ็บในคอ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้  และหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจมีผลร้ายแรงถึงชีวิต  หรือการผ่าตัดเนื้องอกที่อยู่ใกล้อวัยวะสำคัญหรือเส้นประสาท ดังนั้นทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ และความพร้อมของทีมสหสาขาวิชา โรงพยาบาลเมด พาร์ค จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ การดูแลด้วยความใส่ใจ และความสำเร็จในการรักษาชีวิตผู้ป่วย

 

ศูนย์การแพทย์ที่ออกแบบโดยแพทย์

เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ และช่วยให้แพทย์ตรวจ วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ  คลินิกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้ให้แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก ได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นตั้งแต่ในกระบวนการออกแบบ การเลือกเครื่องมือตรวจ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตรฐานสูง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำงานสะดวก และผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำตั้งแต่ต้น

 

การรักษาควบคู่การบริการที่ดี

การรักษาที่ได้มาตรฐานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็ว เป็นหัวใจสำคัญ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้วางระบบในการให้บริการที่ดูแลผู้ป่วยทุกรายได้อย่างใกล้ชิด ทั่วถึง และด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว และได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ

 

สุขภาพของหู คอ จมูก ที่ดี มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ปวย คลินิกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลและให้การรักษามาตรฐานสูง ด้วยบริการที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

 

***************************