Follow Us
Icon

คลินิกหู คอ จมูก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ D (EAST Lift)

โทร. 02-090-3128

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมดูแลสุขภาพหู คอ จมูก อย่างครบครัน ทั้งโรคที่พบได้บ่อย อาทิ ภูมิแพ้ที่พบมากขึ้นในเด็ก หวัด คออักเสบ กรดไหลย้อน ทอนซิลอักเสบ หูอักเสบจากการแคะหูบ่อยๆ  นอนกรน หูอื้อ บ้านหมุน ไซนัสอักเสบ  ไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อนและมีอันตรายถึงชีวิต เช่น เนื้องอกและมะเร็งที่พบในหู คอ จมูก หยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะพบโรคที่รักษายากและมีความซับซ้อนมากขึ้น  อาทิ มะเร็งซึ่งพบในคนอายุน้อยลง โรคมะเร็งไทรอยด์ มะเร็งหลังโพรงจมูก หรืออาการหูอื้อ มีก้อนที่คอ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการวินิจฉัย และประสบการณ์ของแพทย์ที่สามารถตั้งสมมุติฐานและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันที

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างมากจากการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน ทำให้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีอาการผิดปกติน้อยไปจนมาก และโรคที่ซับซ้อนรักษายาก หรือต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชามาร่วมกันวินิจฉัย วางแผน และดำเนินการรักษา

นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวกับระบบการได้ยิน หู คอ จมูก ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆ เช่น การนอนกรนที่อาจนำไปสู่ความดันโลหิตสูง โรคสมอง เป็นต้น  หรือในบางกรณี เช่น อุบัติเหตุ ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการบาดเจ็บภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน แต่อาจมีการบาดเจ็บในคอ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้  และหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจมีผลร้ายแรงถึงชีวิต  หรือการผ่าตัดเนื้องอกที่อยู่ใกล้อวัยวะสำคัญหรือเส้นประสาท ดังนั้นทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ และความพร้อมของทีมสหสาขาวิชา โรงพยาบาลเมด พาร์ค จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ การดูแลด้วยความใส่ใจ และความสำเร็จในการรักษาชีวิตผู้ป่วย

ศูนย์การแพทย์ที่ออกแบบโดยแพทย์
เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ และช่วยให้แพทย์ตรวจ วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ  คลินิกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้ให้แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก ได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นตั้งแต่ในกระบวนการออกแบบ การเลือกเครื่องมือตรวจ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตรฐานสูง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำงานสะดวก และผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำตั้งแต่ต้น

การรักษาควบคู่การบริการที่ดี
การรักษาที่ได้มาตรฐานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็ว เป็นหัวใจสำคัญ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้วางระบบในการให้บริการที่ดูแลผู้ป่วยทุกรายได้อย่างใกล้ชิด ทั่วถึง และด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว และได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ

สุขภาพของหู คอ จมูก ที่ดี มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ปวย คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลและให้การรักษามาตรฐานสูง ด้วยบริการที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
 • การตรวจวัดการได้ยิน ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง การบริการใส่เครื่องช่วยฟัง
 • การตรวจและรักษาโรคนอนกรน

 

การรักษา

 • จมูกอักเสบจากภูมิแพ้
 • ไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลัน,โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง
 • เนื้องอกในโพรงจมูก ,มะเร็งหลังโพรงจมูก ,ริดสีดวงจมูก
 • ภาวะผนังกั้นจมูกคด
 • ภาวะเลือดกำเดาไหล
 • หลอดลมอักเสบ
 • ทอนซิลอักเสบ
 • ต่อมน้ำลายอักเสบ
 • ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ,สายเสียงอักเสบ
 • ก้อนเนื้อที่คอ, ก้อนที่ต่อมไทรอยด์
 • ภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบ , ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
 • โรคนอนกรน
 • โรคกรดไหลย้อน
 • หูอื้อ
 • หูอักเสบ (หูชั้นนอกอักเสบ, หูชั้นกลางอักเสบ , แก้วหูอักเสบ )
 • เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน
 • ภาวะหูน้ำหนวก
 • โรคเวียนศีรษะบ้านหมุน
 • โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด/เคลื่อน
 • โรคประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน
 • ภาวะมีเสียงในหู (Tinnitus)

หัตถการ

 • หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหู
  • การทำ I&D บริเวณหู เพื่อระบายหนองที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ
  • การทำ Excision Cyst ที่หู
  • การทำ Excision Auricular Cyst
  • การทำความสะอาดหู แคะหู ผ่านกล้อง Microscope
  • การเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกจากหู
  • การตรวจการได้ยิน ระดับก้านสมอง โดยเครื่อง ABR ,การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหูเด็กแรกเกิด โดยเครื่อง OAE ,การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง โดยเครื่อง Tympanogram , การตรวจการได้ยิน (Audiogram) ,การตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมอง (videoelectronystagmography: VNG)
 • หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคอ
  • การทำ Fine needle aspiration ที่คอ
  • การส่องกล้อง Fiber optic ดูสายเสียง และสิ่งแปลกปลอมติดคอ
  • Remove FB ในคอ เช่น ก้างปลา กระดูกติดคอ
  • Excision ในช่องปาก
  • I&D ฝีบริเวณด้านนอกคอ
  • การจี้แผลร้อนใน
  • การดึงจัดกรามให้เข้าที่ ในผู้ป่วยขากรรไกรค้าง
  • การผ่าตัดมะเร็งในช่องปากและลำคอ มะเร็งที่ลิ้น ริมฝีปาก การกลืน กล่องเสียง, การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  • การผ่าตัดต่อมทอนซิล, การผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์
  • การเจาะคอ, การเปลี่ยน Tracheostomy
 • หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจมูก
  • การส่องกล้อง Rigid ดูโพรง Sinus โพรงจมูก
  • การจี้ RF ในรายที่โพรงจมูกบวมคัดเรื้อรัง
  • การผ่าตัดไซนัส
  • การผ่าตัดริดสีดวงจมูก
  • การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นจมูก (Septoplasty)
  • การจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด กรณีเลือดกำเดาไหล ,การ Stop Bleed โดยการ Packing ในจมูก

ความชำนาญพิเศษ

 • Otorhinolaryngology
 • Rhinosinusitis
 • Allergic rhinitis
 • Endoscopic sinus and skull base surgery
 • Facial Plastic and Reconstructive Surgery (IFFPRS)
 • Head and Neck Surgery
 • CA, Tumor Head and Neck
 • Swallow problem