Follow Us
Icon

คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่มที่เราได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ  โรคเหล่านี้ สามารถรักษาได้ แต่หากไม่ได้รับการดูแลที่ดี อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน การสูญเสียอวัยวะ และการสูญเสียคุณภาพชีวิตได้ 

เบาหวาน

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือทุกๆ 10 คนจะมีคนเป็นเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 1 คน และมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ 100,000 คน โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงให้ความสำคัญกับทั้งการรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาที่มีประสบการณ์สูงเพื่อดูแลในองค์รวม และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบาหวานต่อไป

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

เพราะการป้องกันดีกว่าการรักษา คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเน้นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน  ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือมีโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว เป็นต้น ให้ได้รับการตรวจเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะน้ำตาลสูงผิดปกติ เพื่อจะได้รักษาก่อนที่จะเกิดโรค 

ทีมสหสาขาวิชาร่วมกันดูแล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีทีมแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อ ทีมนักกำหนดอาหาร เภสัชกร พยาบาล และโภชนากรที่พร้อมให้การช่วยเหลือแบบบูรณาการ เช่น การติดเครื่องมือสำหรับวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะๆ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการรักษา ฯลฯ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนวางแผนช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ผู้ป่วยยังคงมีความสุขกับการใช้ชีวิต เช่น การควบคุมปริมาณหรือปรับวิธีการรับประทานอาหารบางอย่างที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งหากคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี อาจลดหรืองดยาได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังจะมีคุณภาพชีวิต ทั้งยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยารักษาโรคได้ด้วย เป็นต้น

เป้าหมายการรักษาเบาหวาน

แพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงของคลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม และทีมสหสาขาวิชา โรงพยาบาลเมดพาร์คจะดูแลผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน เช่น เท้าเบาหวาน หรือเป็นแผล ตามัว หลอดเลือดหัวใจตีบ ไตเสื่อม เป็นต้น หรือหากมีอาการแทรกซ้อน จะกำหนดเป้าหมายคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ เช่น ไม่ต้องตัดเท้า ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น  หากเป็นมากและจำเป็นต้องสูญเสียอวัยวะ ทีมแพทย์จะดูแลให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพหรือจัดหาอวัยวะเทียม เพื่อให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือใกล้เคียงมากที่สุด

ศูนย์เท้าเบาหวาน

โรคเบาหวานไม่จำเป็นต้องตัดเท้าเสมอไปหากได้รับการดูแลที่ดี  ศูนย์เท้าเบาหวาน โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีทีมสหสาขาวิชาที่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดและรักษาตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันการสูญเสียอวัยวะ  เช่น การักษาตาปลา การรักษาเล็บขบ การตัดรองเท้าที่เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วย เพื่อลดการเสียดสีจากการลงน้ำหนักเท้าบางจุด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดแผลที่อาจลุกลามไปจนต้องตัดเท้า เป็นต้น

กรณีที่ผู้ป่วยมีแผลที่เท้า ทีมสหสาขาวิชาโรงพยาบาลเมดพาร์คจะดูแลรักษาแผลให้เร็วที่สุด โดยการเพิ่มออกซิเจน การดูแลสุขภาพเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเท้า หรืออาจต้องทำบอลลูน เพื่อขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณเท้า ป้องกันไม่ให้แผลเน่าและลุกลามไปจนต้องตัดเท้า

ไทรอยด์

แพทย์เฉพาะทางของคลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีประสบการณ์สูงในการรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์ทุกชนิด ทั้งไฮเปอร์ไทรอยด์หรือไทรอยด์ทำงานเกินซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยง่าย ร้อนวูบวาบ ใจสั่น น้ำหนักลด  ไฮโปไทรอยด์หรือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยไป ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น  และเนื้องอกชนิดต่างๆ ที่ต่อมไทรอยด์  โดยให้การรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามอาการและภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การกลืนแร่ การรักษาด้วยยา และการผ่าตัด เป็นต้น

โรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

นอกจากเบาหวานและไทรอยด์แล้ว คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังพร้อมที่จะวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ ใจสั่น ระดับน้ำตาลและเกลือแร่ผิดปกติ   ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติ ซึ่งจะทำให้รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ มีบุตรยาก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภาวะอ้วน น้ำตาลในเลือด/ความดันโลหิตคุมไม่ได้ เป็นต้น

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี คือ เป้าหมายสำคัญ  คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มีความเข้าใจผู้ป่วย และทีมสหสาขาวิชาที่มีความมุ่งมั่นพร้อมจะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือหายจากโรคหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่มได้