Follow Us
Icon

ศูนย์จักษุ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3123

Monday-Friday 8:00 am.- 8:00 pm. / Saturday-Sunday 8:00 am.- 6:00 pm.

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับตาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน วุ้นน้ำตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะผิดปกติภายนอกลูกตา เช่น ความผิดปกติของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา รวมถึงโรคที่รักษาได้ยาก เช่น มะเร็ง เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเอเชีย เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมองเห็นที่ชัดเจน และพึ่งพาตนเองได้

 

ทีมแพทย์แถวหน้าของเอเชีย

ทีมแพทย์ของคศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ล้วนเป็นแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากในวงการจักษุแพทย์ในเอเชีย และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านการรักษาเป็นพิเศษ อาทิ โรคต้อ เนื่องจากคนเอเชียเป็นโรคต้อชนิดต่างๆ มากกว่าคนในทวีปอื่น และมีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้จักษุแพทย์ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการวินิจฉัยและรักษาเป็นอย่างมาก  

 

ความแม่นยำสำคัญที่สุด

การมองเห็นได้อย่างคมชัด ชัดเจน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่  ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเมดพาร์คจึงให้ความสำคัญต่อความแม่นยำในการรักษา  และด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และหยุดโรคหรือภาวะที่จะทำให้การมองเห็นของผู้ป่วยลดลง ทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น เทคโนโลยีเวฟฟร้อนท์ (Wavefront Laser) ที่ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว รวมทั้งวัดสายตาผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งในขณะที่กำลังผ่าตัด โดยจะมีการใช้เครื่องมือวัดหลายแบบเพื่อยืนยันผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละรายได้เลนส์ที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

 

ความพอใจของผู้ป่วยต้องมาก่อน

ด้วยตระหนักว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการที่ต่างกัน เช่น บางคนชอบเล่นกีฬา บางคนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก ๆ เป็นต้น วิธีการและผลการรักษาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน  จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จะพยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และให้ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างที่ผู้ป่วยต้องการ 

 

ในด้านการบริการ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการที่อำนวยความสะดวกและเน้นการทำให้ผู้ป่วยมีความอุ่นใจ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยทุกขั้นตอน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจในระหว่างที่รับบริการจากโรงพยาบาลฯ

 

ศูนย์จักษุที่จักษุแพทย์ออกแบบ

จากประสบการณ์และความชำนาญ แพทย์ประจำศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้มีส่วนร่วมในการวางพื้นฐานและวางกรอบในการดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ ความใกล้ชิด และยึดความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความอุ่นใจและสบายใจว่าจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ  โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คได้คัดเลือกจักษุแพทย์ที่มีหลักคิดเดียวกัน คือ เน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อร่วมกันแก้ไขความผิดปกติในการมองเห็นของผู้ป่วย และร่วมกันทำให้การรักษาดีขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย โดยการให้ข้อมูลรอบด้าน รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ป่วยควรทราบ

 

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ ด้วยความใส่ใจ และการดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด และให้การรักษาด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม