Follow Us
Icon

ศูนย์จักษุ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3123

Monday-Friday 8:00 am.- 8:00 pm. / Saturday-Sunday 8:00 am.- 6:00 pm.

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับตาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน วุ้นน้ำตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะผิดปกติภายนอกลูกตา เช่น ความผิดปกติของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา รวมถึงโรคที่รักษาได้ยาก เช่น มะเร็ง เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเอเชีย เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมองเห็นที่ชัดเจน และพึ่งพาตนเองได้

 

ทีมแพทย์แถวหน้าของเอเชีย

ทีมแพทย์ของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ล้วนเป็นแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากในวงการจักษุแพทย์ในเอเชีย และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านการรักษาเป็นพิเศษ อาทิ โรคต้อ เนื่องจากคนเอเชียเป็นโรคต้อชนิดต่างๆ มากกว่าคนในทวีปอื่น และมีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้จักษุแพทย์ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการวินิจฉัยและรักษาเป็นอย่างมาก  

 

ความแม่นยำสำคัญที่สุด

การมองเห็นได้อย่างคมชัด ชัดเจน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่  ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเมดพาร์คจึงให้ความสำคัญต่อความแม่นยำในการรักษา  และด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และหยุดโรคหรือภาวะที่จะทำให้การมองเห็นของผู้ป่วยลดลง ทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น เทคโนโลยีเวฟฟร้อนท์ (Wavefront Laser) ที่ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว รวมทั้งวัดสายตาผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งในขณะที่กำลังผ่าตัด โดยจะมีการใช้เครื่องมือวัดหลายแบบเพื่อยืนยันผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละรายได้เลนส์ที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

 

ความพอใจของผู้ป่วยต้องมาก่อน

ด้วยตระหนักว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการที่ต่างกัน เช่น บางคนชอบเล่นกีฬา บางคนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก ๆ เป็นต้น วิธีการและผลการรักษาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน  จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จะพยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และให้ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างที่ผู้ป่วยต้องการ 

ในด้านการบริการ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการที่อำนวยความสะดวกและเน้นการทำให้ผู้ป่วยมีความอุ่นใจ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยทุกขั้นตอน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจในระหว่างที่รับบริการจากโรงพยาบาลฯ

 

ศูนย์จักษุที่จักษุแพทย์ออกแบบ

จากประสบการณ์และความชำนาญ แพทย์ประจำศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้มีส่วนร่วมในการวางพื้นฐานและวางกรอบในการดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ ความใกล้ชิด และยึดความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความอุ่นใจและสบายใจว่าจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ  โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คได้คัดเลือกจักษุแพทย์ที่มีหลักคิดเดียวกัน คือ เน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อร่วมกันแก้ไขความผิดปกติในการมองเห็นของผู้ป่วย และร่วมกันทำให้การรักษาดีขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย โดยการให้ข้อมูลรอบด้าน รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ป่วยควรทราบ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ ด้วยความใส่ใจ และการดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด และให้การรักษาด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

 

บริการตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น Visual Acuity
 • ตรวจวัดสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่องอัตโนมัติ Auto Refraction
 • ตรวจวัดความดันลูกตา Tonometry
 • ตรวจวัดความหนาของกระจกตา CCT: Central Corneal Thickness
 • ตรวจตาบอดสี Color Vision test
 • ตรวจตาผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ (Eye Examination with Slit Lamp Biomicroscopy)
 • ตรวจทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อตา ตรวจตาเหล่ ตาเข
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง Fundus Photography by Ultra-widefield Digital Retinal Camera (CLARUS)
 • ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง/สเเกนจอประสาทตา ขั้วของประสาทตาเเละความหนาของจอประสาทตาขั้วประสาทตา (OCT)
 • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจุดรับภาพชัดและเส้นเลือดบริเวณจุดรับภาพชัดและขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง OCT (OCTA)
 • ตรวจวิเคราะห์คำนวณเลนส์แก้วตาเทียม วัดค่าความยาว ความหนา ความลึก ของโครงสร้างลูกตาก่อนผ่าตัดต้อกระจก (IOL Master)
 • การตรวจวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (CTVF: Computerized Visual Field Analysis)
 • การตรวจวิเคราะห์กระจกตา วัดจำนวนเซลล์กระจกตา (endothelial cell count) ด้วยเครื่อง Specular microscopy
 • ตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า (anterior segment) ด้วยระบบ High-resolution Swept-source OCT (ANTERION)
 • ตรวจวิเคราะห์ความโค้งและพื้นผิวกระจกตา (Pentacam)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคของลูกตาส่วนหน้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Biomicroscopy; UBM)
 • ตรวจวัดความยาวลูกตาด้วยเลเซอร์สแกน (A-scan Ultrasonography)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคของลูกตาส่วนหลังด้วยอัลตราซาวน์ (B-scan Ultrasonography)
 • การตรวจวัดสายตา
 • การตรวจรักษาโรคทางตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาและโรคทางตาในเด็ก
 • การคัดกรองโรคจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด
 • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
 • การผ่าตัดตาทุกชนิด เช่น การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดจอตา ผ่าตัดเปลือกตา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง การผ่าตัดแก้้ไขตาเหล่ ตาเขทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตา เป็นต้น
 • การคัดกรองโรคตาต่าง ๆ

 

การรักษา

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหิน
 • โรคกระจกตา
 • โรคจอประสาทตา
 • ภาวะสายตาผิดปกติ
 • โรคตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อลม
 • โรคม่านตาอักเสบ
 • โรคจักษุประสาท
 • โรคท่อน้ำตาอุดตัน
 • โรคความผิดปกติของเปลือกตาและเบ้าตา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคตาในเด็กและตาเข กล้ามเนื้อตาผิดปกติ
 • วัดสายตาประกอบแว่น
 • แว่นตาและคอนแทคเลนส์
 • ภาวะสายตาเลือนราง

 

หัตถการ

 • ประคบอุ่นที่เปลือกตาด้วยเครื่อง Blephasteam
 • ทำความสะอาดและกดนวดไขมันที่เปลือกตา (Lid Hygiene Treatment)
 • เจาะระบายฝีหนองที่เปลือกตา
 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน Laser Peripheral lridotomy (LPI) หรือ Laser iridoplasty
 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิด Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)
 • เลเซอร์รักษาพังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก Laser YAG Capsulotomy
 • เลเซอร์รักษาเบาหวานจอตาและภาวะจุดรับภาพชัดบวม (Panretinal Photocoagulation/Focal Laser)
 • เลเซอร์รักษาจอตาฉีกขาดเป็นรู (Laser Retinopexy)
 • เลเซอร์รักษาจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด (ROP Laser Treatment)
 • การฉีดสีวิเคราะห์เส้นเลือดที่จอประสาทตา (Fluorescein fundus angiography / ICG)
 • การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา (Intravitreous Injection)
 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และใช้ระบบ Advanced Cataract System ที่พร้อมด้วย Digital Marking System และ Wavefront Technology
 • ผ่าตัดต้อเนื้อโดยไม่ต้องเย็บแผล (Sutureless pterygium surgery)
 • ผ่าตัดต้อหิน ทั้งชนิด Conventional และ Microinvasive glaucoma surgery (MIGS)
 • ผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตา
 • ผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอตา
 • ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา
 • ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา ทำตาสองชั้น
 • ผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตันด้วยกล้อง (Endoscopy DCR)
 • ผ่าตัดเนื้องอกทางตาชนิดต่าง ๆ

 

ความชำนาญพิเศษ

 • โรคกระจกตา
 • โรคต้อหิน
 • โรคจอตา
 • โรคจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด
 • โรคศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคม่านตาอักเสบ
 • โรคจักษุประสาท
 • ภาวะสายตาผิดปกติที่แก้ไขด้วย contact lens และภาวะสายตาเลือนราง
 • โรคตาในเด็ก และ กล้ามเนื้อตาผิดปกติ ตาเข

 

แพ็กเกจ