Follow Us
Icon

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ A-B (WEST Lift)

โทร. 02-090-3121

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

 

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับของโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความโดดเด่นด้วยความพร้อมของทีมผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และเป็นการร่วมมือกันระหว่างอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์และศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการวินิจฉัยรักษา โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่มีความยากและซับซ้อน

นำทีมโดย ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินทางอาหาร และการส่องกล้อง ที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของประเทศไทย ศูนย์ทางเดินอาหารและตับเมดพาร์ค มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษา ทั้งคุณภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย ตลอดจนการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการในดูแลรักษาแบบความก้าวหน้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดการประสานความร่วมมือในการดูแลคนไข้ (Collaborative care) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เมดพาร์ค จะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งแพทย์แต่ละท่านจะให้เวลาในการรับฟังและตอบคำถามคนไข้อย่างละเอียดและชัดเจน และจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนการรักษาแบบเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาและพื้นฐานที่อาจจะแตกต่างกัน (precision medicine)

ปัจจุบัน มะเร็งลำไส้ถือเป็นโรคลำดับ 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิต ซึ่งเมดพาร์ค ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการตรวจคัดกรองขั้นแรกด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระด้วยในกลุ่มเสี่ยงน้อย

ศ.นพ. รังสรรค์ และทีมผู้บริหารเมดพาร์ค ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องจริยธรรมและมาตรฐานในการดูแลรักษาคนไข้ และกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของแพทย์เพื่อให้การดูแลในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดประโยชน์

 ยกตัวอย่างเช่นการตรวจคัดกรองหามะเร็ง หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง แม้ว่า จะมีเทคโนโลยีส่องกล้องที่ล้ำสมัย แต่สุดท้าย ประสิทธิภาพการส่องกล้องจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแพทย์ ด้วยเหตุนี้ เมดพาร์ค จึงกำหนดให้มีระบบการประเมินผลเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการดูแลและเทคนิคการส่องกล้อง โดยมีแผนการประเมินค่ามาตรฐานเหล่านี้เป็นระยะๆเพื่อใช้ในการชี้วัดคุณภาพการตรวจคัดกรองของแพทย์แต่ละคน อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลการคัดกรองสูงสุด

นอกจากการให้บริการแบบครบวงจรแล้ว เมดพาร์คยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากรทุกส่วนให้มีทักษะและความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาโรคทางเดินอาหารและตับต่อไป

 

ห้องเตรียมลำไส้ส่วนตัวสุดล้ำ

ความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเมดพาร์ค โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-based service)

ด้วยประสบการณ์ในการส่องกล้องทางเดินอาหารมายาวนานถึง 20 ปี ทำให้ ศ.นพ. รังสรรค์ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบศูนย์ฯ โดยเฉพาะการจัดให้มีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งเป็นจุดที่ผู้มารับบริการใช้เวลานานมากที่สุดก่อนเข้ารับการส่องกล้องโดยให้ความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวสำหรับการเตรียมลำไส้ก่อนเข้ารับการส่องกล้อง ห้องน้ำส่วนตัวจึงเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ผู้ใช้บริการไม่รู้สึกอึดอัด และสะดวกเหมือนการเตรียมลำไส้ที่บ้าน   ซึ่งการบริการพิเศษนี้นับว่าเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลที่ มีจำนวนห้องมากที่สุดในประเทศไทย  ภาวะความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ
โรคลำไส้อักเสบ เลือดออกในลำไส้
ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง
เลือดออกที่ทวารหนัก
ท้องเสีย
โรคกรดไหลย้อน
โรคนิ่วในถุงน้ำดี
ท่อน้ำดีอักเสบ
โรคตับอักเสบ
โรคมะเร็งตับอ่อน
ภาวะไขมันสะสมในตับ
ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
โรคมะเร็งลำไส้
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งท่อน้ำดี
ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหารบทความที่เกี่ยวข้อง