Follow Us

ศูนย์รังสีรักษา

ชั้น B2 (EAST Lift)

โทร. 02-090-3085

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา

การใช้รังสีให้ประสิทธิผลสูงในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และบางโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง  ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณชั้น B2 ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัย บางส่วนเป็นผนังปูนทึบหนาถึง 2.5 เมตร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสีที่ใช้ในการรักษา 

 

ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาติดตั้งเครื่องมืออันทันสมัยที่ให้ประสิทธิผลสูง สามารถฉายรังสีเฉพาะจุดที่ต้องการ โดยลดผลกระทบต่ออวัยวะหรือเนื้อเยื่อดีที่อยู่ใกล้เคียงกับรอยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยจึงไม่บอบช้ำและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในระหว่างการรักษา  การใช้รังสีรักษา แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่ การฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) คือ การฉายรังสีจากเครื่องไปยังเซลล์มะเร็งในตัวผู้ป่วย  และการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) คือการใส่แร่อิริเดียม-192 ในตำแหน่งรอยโรคเพื่อปล่อยรังสีจากจุดที่พบเซลล์มะเร็งโดยตรง ก่อนนำแร่ออกจากตัวผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  

 

โรงพยาบาลเมดพาร์คติดตั้งเครื่องฉายแสงแบบเครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องใส่แร่อีก 1 เครื่อง จึงมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหากต้องมีการซ่อมบำรุงหรืออัพเกรดเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต

 

วางแผนรอบคอบเพื่อการรักษาที่ปลอดภัย

เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีสภาพร่างกาย รอยโรค ตำแหน่งที่ต้องรักษาแตกต่างกัน โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้เตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้นักฟิสิกส์การแพทย์วางแผนการใช้รังสีให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย

 

การวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในบางกรณี เจ้าหน้าที่จะต้องฉายแสงในจุดที่อยู่ติดกับอวัยวะสำคัญ จำเป็นที่จะต้องให้ปริมาณรังสีสูงมากในตำแหน่งที่มีรอยโรค แต่ต้องลดปริมาณรังสีให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อถนอมอวัยวะข้างเคียงซึ่งอาจอยู่ห่างไปเพียง 2 มิลลิเมตร การวางแผนในบางครั้งจึงต้องใช้เวลาคำนวณเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

 

CT Simulator: Siemens SOMATOM Confidence

เครื่อง CT Simulator รุ่นล่าสุดนี้ ใช้หาตำแหน่งของรอยโรคสำหรับจำลองการรักษา ซึ่ง CT Simulator รุ่นนี้ มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ ผู้ป่วยสามารถเข้าไปนอนได้อย่างสบายไม่อึดอัด

ภาพที่ได้จาก CT Simulator จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนการรักษา เพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีสูง แต่อวัยวะข้างเคียงที่ปกติหรืออวัยวะที่สำคัญจะได้รับปริมาณรังสีที่น้อยที่สุด เมื่อแผนการรักษาสมบูรณ์ แผนการรักษานั้นจะถูกส่งกลับไปยังห้อง CT Simulator เพื่อระบุตำแหน่งในการวางลำรังสี เพื่อให้สามารถฉายรังสีไปยังตำแหน่งเดิมได้ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

นอกจากนี้ ยังมีระบบ Surface Tracking เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย เช่น การขยับขึ้น-ลงของหน้าอก เพราะเมื่อผู้ป่วยหายใจเข้า-ออก ก้อนมะเร็งจะเคลื่อนตามจังหวะการหายใจ ดังนั้น การมีระบบ Surface Track จะช่วยให้สามารถปรับลำรังสีให้ออกมาตามจังหวะการเคลื่อนไหว ทำให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีอย่างถูกต้องตรงตามที่วางแผนการรักษาไว้

 

ทำลายเซลล์มะเร็งได้ตรงจุด  

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีจะปรึกษากับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  ทุกครั้งก่อนที่จะรักษาด้วยการฉายรังสี ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีจะต้องตรวจสอบตำแหน่งของจุดที่จะฉายรังสีก่อนทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตรงจุดที่ต้องการจริงๆ  เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จะให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ ภายในห้อง เจ้าหน้าที่จะออกจากห้องเพื่อความปลอดภัยและควบคุมเครื่องจากห้องคอนโทรลที่อยู่ติดกัน  หัวเครื่องฉายจะหมุนรอบตัวผู้ป่วยและฉายรังสีตามที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-30 นาทีขึ้นกับเทคนิคการฉาย

 

ก่อนการฉายแสง เจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อให้คลายความกังวลและให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่อาจใช้อุปกรณ์เพื่อตรึงผู้ป่วยอย่างดีเพื่อความแม่นยำในการฉายรังสีและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น หน้ากาก หรืออุปกรณ์ยึดตัวแบบต่างๆ เป็นต้น หากผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายในระหว่างฉายแสง สามารถบอกเจ้าหน้าที่ เพื่อหยุดเครื่องและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที

 

ELEKTA เครื่องฉายรังสีระยะไกล ที่ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลเมดพาร์คติดตั้งเครื่องฉายรังสีระยะไกล 2 เครื่องที่สามารถฉายรับสีได้หลายเทคนิค ตั้งแต่ Conformal Radiation Therapy (3D-CRT) ไปจนถึงการฉายแบบซับซ้อน เช่นเทคนิต Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VAMT) และ 4D Techniques ซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่อวัยวะข้างเคียงได้รับได้เป็นอย่างดี  เครื่องมือสำหรับถ่ายภาพนำวิถีทั้งแบบ Electronic Portal Imaging Device (EPID) และ Cone Beam Computed Tomography (CBCT) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบตำแหน่งที่จะฉายรังสีได้อย่างแม่นยำตามที่แพทย์กำหนด

  • เครื่องฉายรังสี ELEKTA InfinityTM ให้รังสีเอ็กซ์ พลังงาน 6MV และ 10MV และรังสีอิเล็กตรอน 6,8,10,12,15 MeV ทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งที่ระดับความลึกแตกต่างกันได้ดี  โดยอุปกรณ์พิเศษ Multileaf Collimator ขนาด 5 มิลลิเมตรจำนวน 160 ซี่ในตัวเครื่องทำให้สามารถกำหนดพื้นที่ฉายรังสีได้ตามรูปร่างของก้อนมะเร็ง
  • ELEKTA Versa ทำงานเช่นเดียวกันกับ ELEKTA Infinity และมีรังสีเอ็กซ์แบบ Flattening Filter Free (FFF) เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้ฉายรังสีได้เร็วขึ้น และเตียงสามารถปรับได้ 6 ทิศทาง นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบตำแหน่งแบบ Motion Management ก่อนการฉายรังสี ทำให้มีความแม่นยำสูง เหมาะกับการรักษามะเร็งที่มีขนาดเล็ก หรืออยู่ในตำแหน่งที่ชิดกับอวัยวะสำคัญ เช่น การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรม การใช้เทคนิค Stereotactic Radiation Therapy (SRT) และ Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)

 

เครื่องใส่แร่ ELEKTA Flexitron

การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ แพทย์จะสอดใส่อุปกรณ์เฉพาะเข้าไปยังก้อนมะเร็ง เพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีสูงที่สุด ในขณะที่อวัยวะรอบข้างได้ปริมาณรังสีต่ำ เมื่อได้แผนการรักษาที่เหมาะสมแล้ว สารกัมมันตรังสีอิเรเดียม-192 จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด เมื่อครบตามเวลาแล้ว เครื่องจะดึงเม็ดแร่ดังกล่าวกลับเข้ามายังเครื่อง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่มีรังสีติดตัวกลับไปด้วย สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติ  การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะกับการรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

ด้วยความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยีอันทันสมัย และทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะให้บริการวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความสะดวกมากที่สุดแก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพได้อย่างมั่นใจและอบอุ่นใจ

 

**************************************