Follow Us
Icon

คลินิกโรคไต แบบบูรณาการ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกโรคไตแบบบูรณาการ

โรคไต เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดยคาดว่ามีคนไทยประมาณ 8 – 10 ล้านคนเป็นโรคไต คลินิกโรคไตแบบบูรณาการโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้คัดเลือกทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ดูแลคนไข้โรคไตมานานกว่า 10 ปีมาร่วมงาน และเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของโลก ทำให้ศูนย์โรคไตและไตเทียมของโรงพยาบาลเมดพาร์คมีความพร้อมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่กับโรคได้โดยที่ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีจิตใจที่เข้มแข็ง

บริการครบวงจรมาตรฐาน JCI ด้วยทีมสหสาขาวิชาผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกโรคไตแบบบูรณาการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัย และติดตามอาการทั่วไป ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 5 ที่ต้องมีการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม  โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน JCI เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในหลายแห่งทั่วโลกใช้อยู่

ทีมแพทย์ของศูนย์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตของประเทศไทยที่ผ่านการศึกษาและอบรมแพทย์เฉพาะทางที่สหรัฐอเมริกาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางของอเมริกันบอร์ด (American board certified) และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมสหสาขาวิชา หรือการรวมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวใจ เบาหวาน โรคเลือด นักกำหนดอาหารมาทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เข้าใจภาวะของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับไต การชะลอการดำเนินของโรคเมื่อพบว่าไตผิดปกติ  และการดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดเมื่อโรคไตดำเนินไปถึงระยะที่ 5 ตลอดจนการผ่าตัดเปลี่ยนไต

นอกจากนี้ ทีมพยาบาลยังมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้โรคไตและการปลูกถ่ายอวัยวะมานานกว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจความต้องการและภาวะของผู้ป่วยเป็นอย่างดี มีเทคนิคในการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด และมีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยในกรณีที่โรคมีความซับซ้อนกว่าปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญโรคไต ดูแลเหมือนคนในครอบครัว

เพราะเข้าใจดีถึงความกังวลและสภาวะของผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะผู้ที่ต้องมีการฟอกเลือดเป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มาก โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ออกแบบคลินิกโรคไตแบบบูรณาการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงผู้ดูแล และประสิทธิภาพในการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลเป็นสำคัญ  ทีมออกแบบได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เพื่อวางผัง กำหนดจุดบริการ การวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานของแพทย์ พร้อมทั้งให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งมีบรรยากาศที่ดีในคลินิก  การเลือกโต๊ะที่ไม่กว้างมากนักติดตั้งในห้องตรวจโรค เพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกัน ไม่นั่งเผชิญหน้า แต่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนญาติสนิทนั่งคุยกัน   การติดตั้งอ่างล้างมือในตำแหน่งที่ให้ความสะดวกสูงสุดแก่แพทย์ เป็นต้น

ดูแลแม้โรคยากและซับซ้อน

ในผู้ป่วยโรคไตหลายรายที่มีโรคอื่นร่วมด้วยหรืออยู่ในภาวะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่เลือดแข็งตัวง่าย  ผู้ป่วยเปลี่ยนไตที่มีการติดเชื้อไวรัสบางอย่าง ฯลฯ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ  มีประสบการณ์และความพร้อมที่จะดูแล พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาหรือปรับการใช้ยาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วย และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนทำงานร่วมกับทีมแพทย์โรคเฉพาะทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มานานกว่า 10 ปีของทีมแพทย์และพยาบาล พร้อมด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีอันทันสมัยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตสบายใจ อุ่นใจ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องกังวล

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น
 • การตรวจติดตามการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง
 • การวินิจฉัยโรคไตจากการตัดชิ้นเนื้อไต
 • การตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อก่อนทำการปลูกถ่ายอวัยวะ


การรักษา

 • การรักษาโรคไตเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
 • การฟอกไต (Hemodialysis)
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่ (Kidney Transplant)


หัตถการ

 • การตัดชิ้นเนื้อไต (Kidney biopsy)


ความชำนาญพิเศษ

 • เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งทางไต
 • แพทย์ American board certified เฉพาะทางโรคไต