Follow Us

คำแนะนำหลังตรวจเชื้อ Covid-19

คำแนะนำหลังจากที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19)

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) คลิก

 

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 2. อาศัยอยู่แต่ในบ้านโดยแยกจากบุคคลอื่นจนครบ 14 วัน โดยนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรค ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้ว
 3. หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น จาน ชาม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เตียงนอน
 4. ผู้ป่วยควรนอนแยกห้องนอน ห้องน้ำ
 5. กรณีที่จำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ให้อยู่ในระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร
 6. เมื่อไอหรือจาม ควรปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู และทิ้งทิชชูที่ใช้แล้วลงในถังขยะ หลังจากนั้นต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในกรณีไม่ปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งอย่างชัดเจน เช่น น้ำมูก น้ำลาย
 7. กรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ แต่มีอาการ (มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ)
  • ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-6
  • ให้สังเกตอาการ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2-3 วัน ให้มาโรงพยาบาล โดยสวมหน้ากากอนามัย โทรศัพท์นัดหมายติดต่อแจ้งล่วงหน้า ติดต่อที่จุดคัดกรอง
 8. กรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ แต่ไม่มีอาการ
  • ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-6
  • ให้สังเกตอาการต่อจนครบ 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อย ให้สวมหน้ากากอนามัย โทรศัพท์นัดหมายติดต่อแจ้งล่วงหน้า ติดต่อที่จุดคัดกรองเพื่อตรวจซ้ำ
 9. กรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก
  • ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-6
  • แพทย์จะติดต่อประสานงานเพื่อรับผู้ป่วยมาโรงพยาบาล หรือส่งต่อโรงพยาบาลอื่นตามที่ได้ตกลงกัน
  • เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่พัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบๆ ตัวของผู้ป่วยรวมถึงห้องน้ำด้วยน้ำยาฟอกขาว (น้ำยาฟอกขาว) 20 ซีซี (4 ช้อนตวง) กับน้ำ 1 ลิตร (4 แก้ว) ในขณะที่เตรียมน้ำยาต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทำความสะอาดห้องน้ำวันละครั้ง
  • ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกธรรมดา และน้ำ หรือซักเครื่องซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่ อุณหภูมิน้ำ 60-90 °C