Follow Us

การฝึกเบ่งถ่ายเพื่อรักษาภาวะท้องผูกจากการเบ่งถ่ายผิดวิธี

การรักษาการเบ่งถ่ายอุจจาระไม่ถูกต้อง ด้วยวิธี Biofeedback Therapy โดยหวังผลในการรักษา คือ สามารถถ่ายอุจจาระได้เอง โดยใช้ยาระบายน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยและไม่มีการใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยถ่าย

40 % ของคนท้องผูก พบว่ามีปัญหาการเบ่งถ่ายอุจจาระที่ไม่ถูกต้อง โดยมีการเบ่งถ่ายไม่สัมพันธ์กับการคลายตัวของหูรูดทวารหนัก หรือเรียกว่า ภาวะ Dyssynergic Defecation ซึ่งนอกจากจะมีอาการเหมือนคนท้องผูกทั่วไปแล้ว ในคนกลุ่มนี้มักจะมีความรู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด คือ รู้สึกว่ามีอุจจาระเหลือค้างในทวารหนักหลังจากถ่ายเสร็จแล้ว บางรายต้องใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยถ่ายและใช้แรงเบ่งมากกว่าปกติ

การรักษาการเบ่งถ่ายอุจจาระไม่ถูกต้อง ด้วยวิธี Biofeedback Therapy โดยหวังผลในการรักษา คือ สามารถถ่ายอุจจาระได้เอง โดยใช้ยาระบายน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยและไม่มีการใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยถ่ายแพ็กเกจการฝึกเบ่งถ่ายเพื่อรักษาภาวะท้องผูก
Biofeedback of Dyssynergic Defecation
ราคา  19,000  บาท

 

การเตรียมตัวก่อนการฝึกการเบ่งถ่าย

 • ผู้เข้ารับการฝึกต้องสวนอุจจาระอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการฝึก โดยการรับยาและนำไปสวนอุจจาระด้วยตนเองหรือเข้ารับการสวนอุจจาระที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • ผู้เข้ารับการฝึกไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการฝึก
 • ในกรณีที่มีโรคประจำตัวหรือมียาประจำที่ใช้ ควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการใช้หรือหยุดยาก่อนฝึก


การปฏิบัติตัวและการให้ความร่วมมือในขณะที่ทำการฝึกการเบ่งถ่าย

 • ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการใส่สายขนาดเล็กผ่านทางทวารหนัก (ความลึกไม่เกิน 10 เชนติเมตร) โดยที่ปลายสายจะมีส่วนที่เป็นบอลลูน เพื่อใช้ในการฝึกการรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ตรง
 • ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกในท่านั่งหรือท่านอนตะแคงทางด้านซ้าย (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ และพยาบาลผู้ทำการฝึก) หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกการหายใจ พร้อมกับการฝึกเบ่งอุจจาระ เพื่อปรับการรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ตรงและการควบคุมหูรูดทวารหนัก จนสามารถทำตามขั้นตอนที่กำหนดมาได้อย่างถูกต้อง


การดูแลตัวเองหลังจากที่ได้รับการฝึกการเบ่งถ่าย

 • ผู้เข้ารับการฝึกสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหลังจากที่ได้รับการฝึก
 • หลังจากที่ได้รับการฝึกแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกต้องฝึกขับถ่ายอย่างต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมทั้งติดตามการฝึกการขับถ่ายด้วยเครื่องวัดแรงดันกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักให้ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา

ข้อจำกัดสำหรับการฝึกการขับถ่าย

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่ไม่สามารดูคอมพิวเตอร์ได้ชัดเจน
 • ผู้ที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาท เช่น โรคทางสมอง มีภาวะหลงลืมหรืออัสไซเมอร์
 • ผู้ที่มีปัญหาทางจิต
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่อง หรือความบกพร่องทางการสื่อสาร


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 2. ราคาดังกล่าวเป็นการรักษาซึ่งรวมค่าแพทย์และหัตถการตามที่กำหนดในแพ็กเกจ
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับการรักษาโดยใช้แพ็กเกจ
 4.  ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ A-B (WEST Lift)
โทร. 02-090-3121
เวลา 8:00 – 20:00 น.