Follow Us

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
Demetia Screening Package
ราคา 19,900 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
 • ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ในกรณีที่ท่านมีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม
  ใส่ลวดสำหรับหนีบเส้นเลือด โลหะ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • แพ็กเกจดังกล่าวการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธ หรือไม่ต้องการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ


แพ็กเกจนี้ไม่รวมรายการต่อไปนี้

 • ไม่รวมค่ายาที่อาจจะต้องใช้ขณะทำการตรวจวินิจฉัย ค่ายากลับบ้าน และเวชภัณฑ์อื่น
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ และต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่ต้องรับเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

คลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02 090 3114
เวลา 8:00 – 20:00 น.