Follow Us

ตรวจภูมิแพ้อาหารด้วยการเจาะเลือด

เจาะเลือดตรวจ Specific IgE ครอบคลุม 14 รายการ

อาหารต่าง ๆ ที่เราทานเข้าไปล้วนส่งผลต่อสุขภาพ หากร่างกายของคน ๆ นั้น มีอาการแพ้ก็อาจเกิดอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น มีผื่นแดง ผื่นคัน ลมพิษ สิวขึ้น ท้องร่วง ท้องผูก หอบหืด หรืออาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล ดังนั้น ทดสอบการตรวจภูมิแพ้อาหารโดยการเจาะเลือด คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แพ้ ร่วมถึงการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายและช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารด้วยการเจาะเลือด
ตรวจ Specific IgE ครอบคลุม 14 รายการ
ราคาพิเศษ  9,900  บาท (จากปกติ 13,900 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • สามารถตรวจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องงดอาหารและยาภูมิแพ้
  • โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคลินิกอายุรกรรม
ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A โรงพยาบาลเมดพาร์ค
โทร.02-0233333