Follow Us

ตรวจสุขภาพการได้ยิน

ได้ยินเสียงไม่ชัดเหมือนเดิม หูอื้อ หรือมีเสียงดังในหู อย่าละเลยอาการเหล่านี้

ได้ยินเสียงไม่ชัดเหมือนเดิม หูอื้อ หรือมีเสียงดังในหู อย่าละเลยอาการเหล่านี้ รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม


โปรแกรมการตรวจสุขภาพการได้ยิน

ในห้อง soundproof โดยนักตรวจการได้ยิน (Audiologist) และอ่านผลโดยแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 1,580 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีที่ต้องทำความสะอาดหู หรือ กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม เช่น การตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลาง (Tympanogram) หรือกรณีหูอักเสบและมีการให้ยา เป็นต้น
  • โปรแกรมตรวจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขาย / โปรโมชั่นอื่นได้คลินิก หู คอ จมูก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E
โทร. 02-090-3128