Follow Us

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม


แพ็กเกจวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์
  • วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ แบบ 1 เข็ม  ราคา 8,800 บาท  (จาก 11,000 ปกติ)
  • วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ แบบ 2 เข็ม  ราคา 16,500 บาท  (จาก 22,000 ปกติ)
  • วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม  ราคา 24,750 บาท  (จาก 33,000 ปกติ)

***พิเศษสำหรับ 50 ท่านแรก ได้ในราคา 19,500 บาท (3 เข็ม)***


เงื่อนไขการใช้บริการ:
  1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการฉีดยา


คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D 
โทร. 02-090-3135
เวลา 8.00 – 20.00 น.