Follow Us

แพ็กเกจวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม


แพ็กเกจวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์
แบบ 3 เข็ม  ราคา 19,500 บาท  (จาก 33,000 ปกติ)


เงื่อนไขการใช้บริการ:
  1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการฉีดยา


คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D 
โทร. 02-090-3135
เวลา 8.00 – 20.00 น.