Follow Us

ธาราบำบัด หรือ วารีบำบัด

การฟื้นฟูร่างกายที่อาศัยคุณสมบัติการพยุงและแรงต้านของน้ำในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายในน้ำอุ่นประมาณ 34 - 35 องศาเซลเซียส โดยมีนักกายภาพบำบัดให้การบำบัด

ธาราบำบัด เป็นวิธีการฟื้นฟูร่างกายที่อาศัยคุณสมบัติการพยุงและแรงต้านของน้ำในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายในน้ำอุ่นประมาณ 34 – 35 องศาเซลเซียส โดยมีนักกายภาพบำบัดให้การบำบัดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระดับน้ำลึกเพียง 100 – 110 เซนติเมตร หรือประมาณต่ำกว่าระดับอก ผู้รับบริการจึงไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ทางลงสระเป็นบันไดที่มีราวจับทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเดินลงได้อย่างปลอดภัย ภายในสระมีราวจับเป็นระยะเช่นกัน ธาราบำบัดเป็นการออกกำลังกายที่มีความปลอดภัย เพลิดเพลินและได้ประโยชน์หลายประการในคราวเดียว

ประโยชน์ของธาราบำบัด

 • เคลื่อนไหวต้านน้ำได้ง่ายทำให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ช่วยลดอาการปวดและลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
 • ลดการรับน้ำหนักของข้อเข่า ข้อสะโพกระหว่างการออกกำลังกาย
 • ลดบวม
 • เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและการสูบฉีดโลหิตจากความอุ่นของน้ำ

ภาวะหรือโรคที่ได้ประโยชน์จากธาราบำบัด

 • ปวดเรื้อรัง เช่น ปวดหลัง โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (fibromyalgia)
 • ข้อเสื่อม
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • หลังผ่าตัด เช่น เปลี่ยนเข่า เปลี่ยนข้อสะโพก
 • โรคทางระบบประสาท เช่น โรคอัมพฤกษ์ โรคพาร์กินสัน

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายด้วยธาราบำบัด

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ควรได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อน
 • มีแผลติดเชื้อหรือแผลเปิด
 • ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระได้
 • มีไข้ แน่นหน้าอก หรือเจ็บป่วยอยู่ในระยะเฉียบพลัน
ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนรับการบำบัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย

บทความโดย

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
แพทยผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ประวัติแพทย์