Follow Us

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ Permanent pacemaker

เครื่องอุปกรณ์อิเลคโทรนิคเล็ก ๆ ที่แพทย์ฝังในตัวผู้ป่วย เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาไฟฟ้าหัวใจเสื่อม หัวใจเต้นช้า จนทำให้เกิดอาการ

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบผ่าตัดฝังติดตัวถาวร Permanent Pacemaker เครื่องอุปกรณ์อิเลคโทรนิคเล็ก ๆ ที่แพทย์ฝังในตัวผู้ป่วย เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาไฟฟ้าหัวใจเสื่อม หัวใจเต้นช้า จนทำให้เกิดอาการ เช่น เหนื่อย หน้ามืด หมดสติ และไม่สามารถแก้ไขสาเหตุได้ ระบบประกอบด้วย สายขั้วไฟฟ้า และตัวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าซึ่งมีแผงวงจรไมโครคอมพิวเตอร์และแบตเตอร์รี่ ปลายสายขั้วไฟฟ้าด้านหนึ่งแพทย์จะใส่ผ่านหลอดเลือดของผู้ป่วยเข้าไปถึงผนังด้านในของหัวใจ ปลายอีกด้านต่อกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะตรวจสัญญาณไฟฟ้าหัวใจโดยตรงผ่านสายขั้วไฟฟ้านี้ และเมื่อหัวใจเต้นช้ากว่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ เครื่องจะส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นในอัตราที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมไว้

การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงน้อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องใข้การดมยาสลบ ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่และยานอนหลับ ตำแหน่งที่ฝังเครื่องส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหน้าอกใต้กระดูกไหปลาร้า หลังการผ่าตัด เมื่อแผลหายดีแล้ว ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาติดตาม ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ระดับแบตเตอร์รี่ที่เหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางอย่างที่บันทึกในเครื่องเพื่อปรับโปรแกรมหรือแนะนำการตรวจรักษาอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพิ่มเติม

ผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจฝังอยู่ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีแม่เหล็กหรือกำเนิดสนามแม่เหล็ก ไม่ให้มาใกล้บริเวณที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ


ผู้ป่วยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปได้ แต่ควรระวังไม่มาวางหรือถือใกล้บริเวณที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจกว่า 6 นิ้ว (15 เซนติเมตร) โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของแม่เหล็กมากขึ้น (สำหรับการชาร์ตแบบไร้สาย) ซึ่งอาจมีผลรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจได้
บทความโดย
นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย
แพทย์ชำนาญเฉพาะทางการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (ด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
ประวัติแพทย์ คลิก