Follow Us

แพ็กเกจรักษาโรคนิ้วล็อค Trigger Finger Package

อาการนิ้วล็อค เป็นโรคที่พบได้ในทุกวัยสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัด

อาการนิ้วล็อค เป็นโรคที่พบได้ในทุกวัย แต่ปัจจุบันพบมากขึ้นในคนทำงานที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือมือถือตลอดเวลา ซึ่งโรคนิ้วล็อคสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องอัลตร้าซาวด์นำทางที่ใช้เวลาในการรักษาเพียง 5 นาทีต่อนิ้ว


แพ็กเกจรักษาโรคนิ้วล็อค ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอัลตร้าซาวด์นำทาง
ราคา 10,000 บาท ต่อนิ้ว


เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาแพ็กเกจนี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  • ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ ค่าหัตถการ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
  • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)
02-090-3087