Follow Us

แพ็กเกจเคลือบฟันขาว Veneer

วีเนียร์เป็นการเคลือบฟันโดยแปะวัสดุลงบนผิวฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีฟันขาวแบบถาวร หรือในผู้ที่เนื้อฟันมีสีคล้ำเข้ม

การทำวีเนียร์คือการเคลือบฟันขาว โดยแปะวัสดุลงบนผิวฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีฟันขาวแบบถาวร หรือในผู้ที่เนื้อฟันมีสีคล้ำเข้มปรับแต่งให้มีลักษณะ สี ขนาด และรูปร่างเหมือนกับฟันตามแบบที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับรูปหน้าของแต่ละบุคคล ซึ่งการทำวีเนียร์ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับคุณ


แพ็กเกจเคลือบฟันขาว Veneer  ราคา 14,000 บาท (ต่อซี่)


เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใชิบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน เอกซเรย์ฟัน 2 ฟิล์มสำหรับจัดฟัน รีเทนเนอร์ และการเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333