Follow Us
Icon

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3116

8:00 am.- 8:00 pm. / Weekend 8:00 am.- 5:00 pm.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้คัดสรรทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิกดิกส์ที่มีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อน เพื่อการทำหัตถการและการผ่าตัด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูคนไข้โรคกระดูกและข้อ ครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นกระดูก ข้อ เอ็น(ligament) เส้นเอ็น(tendon)  ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เนื้องอกกระดูก การเปลี่ยนสะโพกและข้อเข่า และต่อเส้นประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ

ไม่ว่าคุณจะเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ปัญหากระดูกและข้อในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ หรือ ความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะกำหนดแผนการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละราย รวมไปถึงแนวทางการฟื้นฟู เพื่อช่วยให้คนไข้กลับไปดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีเป้าหมายจะพัฒนาศูนย์ย่อยเพื่อยกระดับการให้บริการดูแลรักษาคนไข้เฉพาะด้าน อาทิ โรคข้อ ศัลยกรรมมือและเท้า โรคทางกระดูกสันหลัง ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) และ ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก เป็นต้น

นอกจากนี้ เมดพาร์คยังให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งการฝึกทักษะผ่าน simulation room ที่ครบครันด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการทุกส่วน

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงมั่นใจในการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานสากล รองรับคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มีกระบวนการดูแลรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้บริการคนไข้แบบองค์รวม และทำให้คนไข้ฟื้นฟูร่างกายโดยเร็ว ขณะเดียวกัน เมดพาร์คยังยึดหลักในการกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลเป็นสำคัญ

 

แพทย์และผู้ป่วยร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ

ในการรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เอ็นและกล้ามเนื้อให้ได้ผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาวะของตนเองและโรคหรือความผิดปกติที่เป็นอยู่ ทางเลือกต่างๆ ในการรักษา โอกาสและความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วยและแพทย์ได้ร่วมกันตัดสินใจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและทำให้ผู้ป่วยสบายใจที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและแพทย์มีเป้าหมายร่วมกัน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

 

สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

การขาดอิสระในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเป็นปัญหาสำคัญที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และมักทำให้ผู้ป่วยหงุดหงิดไม่สบายใจมีความเครียดสูง  ทีมพยาบาลเฉพาะทางมีประสบการณ์เป็นอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ และบุคลากรของศูนย์ฯ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจที่ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่พบผู้ป่วย ให้การดูแลด้วยความเข้าใจและเป็นกันเอง และมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเพื่อช่วยฟื้นฟูและเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมจะกลับบ้านและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี

 

สร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีพันธกิจนอกเหนือจากการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคือการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและการวิจัย ในศูนย์โรคกระดูกและข้อ มีการนำพันธกิจข้างต้นมาวางแผนพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรองรับการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

 

บริการตรวจวินิจฉัย

ตรวจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อทุกส่วนในร่างกาย

 

การรักษา

รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อทุกส่วนในร่างกาย

 

หัตถการ

 • การผ่าตัดการบาดเจ็บทางกระดูก เอ็นและกล้ามเนื้อ
 • การผ่าตัดการได้รับบาดเจ็บทางข้อไหล่และข้อเข่า
 • การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกและโรคทางกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูก เอ็น และกล้ามเนื้อในเด็ก
 • การผ่าตัดโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บ ก้อนและเนื้องอกในมือ
 • การผ่าตัดโรคเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การรักษาและการผ่าตัดการบาดเจ็บของข้อเท้าและเท้า

 

ความชำนาญพิเศษ

 • Trauma
 • Hand
 • Spine
 • Arthroplasty
 • Sport medicine
 • Tumor
 • Foot and ankle
 • Pedriatric Orthopedic

 

แพ็กเกจ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง