Follow Us

ประกาศจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค วัคซีน Covid-19

สำหรับผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและเลือกโรงพยาบาลเมดพาร์ค ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

ประกาศจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค สำหรับผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและเลือกโรงพยาบาลเมดพาร์ค ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564
 
กรุณาทำแบบคัดกรอง Covid-19 ก่อนเข้ารับบริการ
* ขอให้ท่านที่มีกำหนดการดังกล่าว มาตามวันและเวลาฉีดวัคซีนที่ได้ลงนัดไว้ในหมอพร้อม
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Covid Vaccine Center 02-0903170, 02-0903172, 02-0903173
ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 – 20:00 น.
นอกเวลาทำการ ติดต่อ 02-0233333